Prof. Dr. Alev TÜRKER

Akademik ve İdari Görevler

  • Başkan / Medikal Onkoloji Bilim Dalı
  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Medikal Onkoloji BD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

aturker@hacettepe.edu.tr

(+90 312) 305 29 29


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1985’te bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1992’de, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi’nde yandal uzmanlık eğitimini 1995’te tamamladı. 1998’de doçent, 2006'da profesör oldu. 1990-1991 arasında 12 ay ve 1994’te 3 ay süreyle İngiltere Londra’daki University College Hospital’da lösemi sitogenetiği konusunda laboratuvar çalışmalarında bulundu. Lösemi-lenfoma biyolojisi ve tedavisi, akciğer kanserleri ve sarkomların tedavisi ile ilgilenmektedir.