Prof. Dr. Gözde YAZICI

Akademik ve İdari Görevler

  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi AD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

yazicig@hacettepe.edu.tr

(+90 312) 305 29 00


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

Ödüller : 1. ‘Prof. Dr. Nijad Bilge’ Ödülü, 20. Ulusal Kanser Kongresi, 2013 A retrospective comparison of robotic stereotactic body radiotherapy and three-dimensional conformal radiotherapy for the reirradiation of locally recurrent nasopharyngeal carcinoma. Ozyigit G, Cengiz M, Yazici G, Yildiz F, Gurkaynak M, Zorlu F, Yildiz D, Hosal S, Gullu I, Akyol F. 2. ‘Prof. Dr. Nijad Bilge’ Ödülü, X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Zoledronic acid concurrent with either high- or reduced-dose palliative radiotherapy in the management of the breast cancer patients with bone metastases: a phase IV randomized clinical study. Atahan L, Yildiz F, Cengiz M, Kaplan B, Ozkan M, Yazici G, Gündoğ M, Haydaroğlu A, Korcum AF, Sengöz M, Dinçer M, Akmansu M, Engin K, Hayran M. 3. X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Yayın Ödülü Salvage reirradiaton with stereotactic body radiotherapy for locally recurrent head-and-neck tumors. Cengiz M, Özyiğit G, Yazici G, Doğan A, Yildiz F, Zorlu F, Gürkaynak M, Gullu IH, Hosal S, Akyol F. 4. II. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı. 12-14 Ocak 2007. Bildiri Ödülü Cengiz M, Göker H, Yazıcı G, Büyükaşık Y, Kirazlı Ş, Akman Ü, Yıldız F, Doğan A. Total vücut ışınlamasının pıhtılaşma sistemine olan etkisinin thromboelastografiyle genel olarak değerlendirilmesi. 5. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 19-23 Nisan. Sözel Bildiri Ödülü Yazıcı G. Serviks kanseri tedavisinde eksternal pelvik radyoterapide standart alanlar k. İliak lenf nodlarını yeterince kapsıyor mu?