Doç. Dr. Hande CANPINAR

Akademik ve İdari Görevler

  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji AD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

hcanpina@hacettepe.edu.tr

(+90 312) 305 43 22


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi programında tamamladı. Akım sitometri teknolojisinin temel prensipleri ve uygulama alanları konusunda İngiltre’de eğitim aldı. Hücrelerin akım sitometri yöntemiyle immünfenotipik değerlendirilmesi, hücre siklusu ve özellikleri ile akut lösemilerde hücre adezyon molekülü ilaç direncinin incelenmesi başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.