Prof. Dr. İbrahim BARIŞTA

Akademik ve İdari Görevler

  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Medikal Onkoloji BD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

ibarista@hacettepe.edu.tr

(+90 312) 305 29 29


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Lisesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1984’te bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1990’da ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi’nde yandal uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 1993’te doçent, 2001’de profesör oldu. 2000-2001’de oniki ay süreyle ABD’de Houston, Texas’taki M. D. Anderson Kanser Merkezi’nde lenfoma tedavisi konusunda çalıştı. 1997-1998 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’nü aldı. Hodgkin hastalığı ve Non-Hodgkin lenfoma tedavileri ile ilgilenmektedir.