Prof. Dr. Mustafa ERMAN

Akademik ve İdari Görevler

  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji AD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

ermanm@hacettepe.edu.tr

(+90 312) 305 43 31


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

Ankara Fen Lisesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1992'de bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 1997'de ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde yandal uzmanlık eğitimini 2001'de tamamladı. 2005 yılında İç Hastalıkları Doçenti ünvanını aldı. 1996'da iç hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında Şeref Zileli-Yılın Başarılı Asistanı Ödülü'nü aldı. Torasik (akciğer kanseri, mezotelyoma, timoma) ve ürolojik (böbrek, prostat, mesane ve testis kanserleri) tümörlerin medikal tedavisi ve prevantif onkoloji ile ilgilenmektedir.