Prof. Dr. Pervin HÜRMÜZ

Akademik ve İdari Görevler

  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi AD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

phurmuz@yahoo.com

(+90 312) 305 29 00


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

2001'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (İngilizce) mezun oldu. 2008'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 2010 yılında başasistan olarak Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. Şubat 2011'den itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda uzman olarak çalışmaya başladı. 2012'de yardımcı doçent oldu. 2008'de İngiltere'de St James' University Hospital'da üç boyutlu konformal brakiterapi ve gastrointestinal sistem tümörleri ile ilgili çalışmalarda bulundu.