ONKOLOJİ 2022
24-26 Kasım 2022
15. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü - Müdür Yardımcıları

  • Prof. Dr. Mustafa ERMAN

    Ankara Fen Lisesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1992'de bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 1997'de ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde yandal uzmanlık eğitimini 2001'de tamamladı. 2005 yılında İç Hastalıkları Doçenti ünvanını aldı. 1996'da iç hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında Şeref Zileli-Yılın Başarılı Asistanı Ödülü'nü aldı. Torasik (akciğer kanseri, mezotelyoma, timoma) ve ürolojik (böbrek, prostat, mesane ve testis kanserleri) tümörlerin medikal tedavisi ve prevantif onkoloji ile ilgilenmektedir.
  • Prof. Dr. Pervin HÜRMÜZ

    2001'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (İngilizce) mezun oldu. 2008'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 2010 yılında başasistan olarak Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. Şubat 2011'den itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda uzman olarak çalışmaya başladı. 2012'de yardımcı doçent oldu. 2008'de İngiltere'de St James' University Hospital'da üç boyutlu konformal brakiterapi ve gastrointestinal sistem tümörleri ile ilgili çalışmalarda bulundu.