Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü - Akademik Yapı

Klinik Onkoloji Anabilim Dalı
Medikal Onkoloji Bilim Dalı
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
Radyoterapi Bilim Dalı
Tümör Patolojisi Bilim Dalı
Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı
Kanser Epidemiyolojisi Bilim Dalı
Kanser Eğitimi ve Sosyal Yardım Bilim Dalı
Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Kanser Etiyolojisi Bilim Dalı
Kanser Biyokimyası Bilim Dalı
Kanser Genetiği Bilim Dalı
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı
Deneysel Onkoloji Bilim Dalı
Enstitümüzle Yakın İşbirliği İçinde Olan Anabilim Dalları
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
×
Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Bölümümüzde kanser tanı ve tedavisi konusunda uzman bilim dalı öğretim üyeleri gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bilim dalımız Türkiye’de ilk kez hastanemizde 1972'de faaliyete geçmiş olup halen Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde ayrı bir binada (Hacettepe Onkoloji Hastanesi) hastalara hizmet vermeye devam etmektedir. Medikal Onkoloji Bölümü Hacettepe Onkoloji Hastanesi'nin zemin katında yer alan poliklinikler, gündüz tedavi ünitesi, kök hücre transplantasyon ünitesi, aferez ünitesi ve klinik binamızda bulunan yataklı servisleri ile güncel tıbbın tüm imkanlarından yararlanarak hastalarımıza hizmet vermektedir.

Bölümümüze kanser tanısı almış hastalar veya kanserden şüphelenilen hastalar yönlendirilmektedir. Tanı ve tedavisini yaptığımız kanserler arasında meme kanseri,  kalın barsak kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, akciğer kanseeri, baş-boyun kanseri, malign mezenkimal tümörler, beyin tümörleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, melanom, lenfomalar, tiroid kanseri, testis kanseri, yumurtalık (over)-rahim (endometriyum)-rahim ağzı (serviks) kanserleri, akut ve kronik lösemiler ve multipl myelom bulunmaktadır. Akut ve kronik lösemiler, lenfoproliferatif hastalıklar gibi hematolojik hastalıklar da tedavi edilmektedir. Hastaların çoğunluğu kemoterapilerini ayaktan–gündüz tedavi ünitemizde almakta olup, ayrıca hastaların kendi oturdukları şehirlerin sağlık merkezlerinde de  verdiğimiz tariflere göre ilaçlarını almaktadır. Tanı problemi olan veya genel durumu ayaktan tedaviyi kaldıramayacak olan veya devamlı infüzyon tedavisi gerektiren hastalar ise yataklı servisimizde izlenmektedir. Uygulanan tedavilerde güncel tedavi yaklaşımlarına sadık kalınmakta ve en üst standartlarda tedavi verilmektedir. Ayrıca yeni gelişmekte olan ilaçlar ve tedavi yöntemleri ile ilgili klinik araştırmalar da yapılmakta ve hastalara bu araştırmaklara dahil olma olanağı verilmektedir. Yine bölümümüzde bir çok yeni çıkan ilaçla ilgili erken erişim programı olup, böylelikle hastalarımızın yeni tedavi şekillerinden en hızlı biçimde faydalanması sağlanmaktadır.

Bölümümüz Onkoloji enstitütüs eğitim programları ile birlikte aynı zamanda tıbbı onkoloji, iç hastalıkları ve Tıp fakültesi eğitim programlarına dahil olup, uzmanlar, araştırma görevlileri, intern ve stajyer doktorlar tanı ve tedavi sürecinde yer alabilmektedir. Bölümümüz Onkoloji Enstitüsü’nün, hastanelerimizin ve Tıp Fakültesinin diğer bilim Dalları ve bölümleri  ile koordineli bir şekilde çalışılmaktadır.

Medikal Onkoloji Bilim Dalı günde ortalama 100’den fazla poliklinik hastasının muayenesi, kontrol ve takiplerini yapılmaktadır.
Medikal Onkoloji Bölümü'nde,

 • Meme kanseri,
 • Kalın barsak kanserleri,
 • Mide kanseri,
 • Akciğer kanseri,
 • Gastrointestinal tümörler,
 • Nöroendokrin tümörler,
 • Pankreas kanseri,
 • Karaciğer kanserleri,
 • Safra kesesi ve yolu kanserleri,
 • Baş - boyun tümörleri,
 • Kemik tümörleri (osteosarkom)
 • Yumuşak doku sarkomları,
 • Beyin tümörleri,
 • Böbrek - mesane kanserleri,
 • Prostat kanseri,
 • Malign melanom,
 • Tiroid kanserleri,
 • Over (Yumurtalık) kanseri,
 • Testis kanseri
 • Endometriyum (Rahim) kanseri,
 • Serviks (Rahim ağzı) kanseri,
 • Lenfomalar,
 • Akut ve kronik lösemiler,
 • Multiple myelom,

gibi birçok onkolojik hastalığın tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Bölümüzün parçası olduğu Onkoloji hastanesinde ilaç güvenliği en üst düzeyde sağlanmakta olup, hastanemizde kullanılan bütün ilaçlar ve kemoterapi merkezi eczanemizde hazırlanarak gündüz tedavi ünitemizde uygulanmaktadır.

ÜNİTELER
 • Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi
 • Gündüz Tedavi Ünitesi
 • Aferez ünitesi
ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Alev Türker(Başkan)
 • Prof. Dr. İbrahim H. Güllü
 • Prof. Dr. İbrahim Barışta
 • Prof. Dr. Şuayib Yalçın
 • Prof. Dr. Sercan Aksoy
 • Doç. Dr. Neyran Kertmen
 • Doç. Dr. Zafer Arık
 • Dr. Öğ. Üy. Serkan Akın

İLETİŞİM

Anabilim Dalı Sekreterlik: 3052929
Poliklinik Sekreterliği: 3052941 - 3052942 - 3052925
Gündüz Tedavi Ünitesi: 3052914
Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi: 3052865

×
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Hastanelerimizde, çocukluk çağı kanserlerinin tedavileri ve hasta hizmetleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere deneyimli uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastaların gündüz muayenelerinin yapıldığı poliklinik hizmetleri ile günlük ayaktan kemoterapi hizmetleri Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nde yürütülmektedir. Yatırılarak tedavi gerektiren hastalarımız Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde yaş gruplarına göre ayrılan servislerde yatırılmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde 2000’li yıllarda uzun süreli yaşam oranları çocukluk çağı kanserlerinde %75-80 oranlarına çıkmıştır. Bölümümüzde de Hodgkin-dışı lenfomalarda %70, Wilms tümörü ile Hodgkin hastalığında %90’ın üzerinde yaşam oranlarına ulaşılmıştır.

Bölümümüzde hizmetler bir ekip çalışması ile yapılmaktadır. Beş öğretim üyesi, 4 uzman, aylık pediatri rotasyon asistanlarımız, kanser tedavisi üzerine deneyimli 4 hemşire, hastalarımızın bölüm dışına çıkmasına gerek kalmaksızın tam kan sayımlarının yapılabildiği laboratuvarımızda 2 teknisyen, çocuklar ve ailelere psikososyal destek sağlamak için devamlı bir psikoloğumuz, iki sekreter ve 2 hizmetli elemanımız vardır.

Çocukluk çağı kanserleri az görülmektedir. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı birçok merkezde yıllık yeni hasta sayısı 100’ü geçmezken, bölümümüze yılda yeni 200 civarında hasta ile her gün takip ve tedavi için gelen 25-30 hasta görülmektedir.

Hastanemizde çocukluk çağı kanserleri yurt dışı merkezleri aratmayacak şekilde birçok disiplinle işbirliği içinde yürütülmektedir. Yalnızca onkoloji hastalarımıza hizmet veren bir radyoloji merkezimiz ve biyokimya bölümümüz vardır. Hastalarımız protokol dahilinde gereksinim duyulan radyoterapilerini, hastanemizin radyasyon onkolojisi bölümünde almaktadır. Pediatrik cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kulak-burun-boğaz bölümlerinde tümör cerrahisi ile uğraşan uzman doktorlar, çocukluk çağı tümör örneklerinin de incelendiği pediatrik patoloji bölümümüzle işbirliği içindeyiz. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında (sınırlı sayıda) ancak gelişmiş merkezlerde bulunabilen bir kemik iliği nakli ünitemiz ve kanserli hastalarda ilaç dirençliliğinin araştırıldığı bölümümüze ait bir laboratuvarımız da vardır.

İlaç güvenliği en üst düzeyde sağlanmakta olup, hastanemizde kullanılan bütün ilaçlar merkezi eczanemizde hazırlanarak kullanılmaktadır.

DOKTORLARIMIZ
 • Prof. Dr. Tezer Kutluk
 • Prof. Ali Varan
 • Prof. Nilgün Kurucu
 • Prof. Dr. Bilgehan Yalçın
 • Prof. Dr. Burça Aydın
 • Dr. Öğr. Üy. İnci Yaman Bajin
İLETİŞİM>

Anabilim Dalı Sekreterlik: 3052990
Poliklinik Sekreterliği: 3052989

×
Tümör Patolojisi Bilim Dalı
Hemofagositik Lenfohistiositoz
Hemofagositik Lenfohistiositoz

 

Patoloji, kansere güncel  yaklaşımın ayrılmaz parçalarından birisidir. Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı’na bağlı Tümör Patolojisi Bilim Dalı’nda tanıya yönelik olarak rutin patolojik inceleme yapılmamaktadır. Rutin patolojik incelemeler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı kapsamında yürütülmektedir.

Tümör Patolojisi Bilim Dalı’nda temel olarak hastalıkların patogenezini ortaya koymak amacıyla araştırmalar yapılmakta ve Onkoloji Enstitüsü Lisansüstü ve Doktora programları kapsamında dersler verilmektedir.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ayşegül Üner
Tümör Patolojisi Bilim Dalı Başkanı
Email: unera@hacettepe.edu.tr
Tel: 305 2950
×
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
×
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
×
Radyoloji Anabilim Dalı