Birim Danışma Kurulu Üyeleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİRİM İSMİ: KANSER ENSTİTÜSÜ
BİRİM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

ADI / SOYADI

ÇALIŞTIĞI KURUMUN İSMİ

KURUMUN STATÜSÜ
(Kamu kurumu, iş dünyası, STK, üniversite vb.)

KURUMDAKİ GÖREVİ

İLETİŞİM NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

Betül Erdoğan

Merck, Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

İş Dünyası

Türkiye Orta Doğu ve Mısır Klinik Araştırma Direktörü

0505 5718475

betul.erdogan@merck.com

Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu

Ankara Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kamu Kurumu

Ruhsat Komisyonu Üyesi

0505 5718475

drbernaoksuzoglu@gmail.com

Uğur Selek

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi, VKV Sağlık Kuruluşları Radyasyon Onkolojisi Merkezi Bölüm Başkanı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD)

Üniversite/STK

2023 - 2025 Dönemi Dernek Başkanı

0537 7243724

ugurselek@yahoo.com