Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü - Tarihçe

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 20 Temmuz, 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “KANSER ENSTİTÜSÜ” kurulmuştur.

Hacettepe Merkez Kampüsünde çalışmalarına 1982-1983 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında hemen başlamıştır. Kuruluşunda üç anabilim dalı ve bunlara bağlı on bilim dalından oluşan enstitüde bugün altı programda lisansüstü ve doktora eğitimi verilmektedir.  Kuruluşundan bugüne kadar görev yapan enstitü müdürleri ve görev süreleri
 • Doç. Dr. Necati KÜÇÜKSU
  25.07.1982 - 29.05.1983
 • Prof. Dr. Turan KUTKAM
  29.05.1983 - 29.05.1989
 • Prof. Dr. Dinçer FIRAT
  29.05.1989 - 05.02.1999
 • Prof. Dr. A. Şevket RUACAN
  05.02.1999 - 19.04.2004
 • Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK
  01.06.2004 - 07.01.2008
 • Prof. Dr. A. Şevket RUACAN
  07.01.2008 - 16.10.2009
 • Prof. Dr. Emin KANSU
  26.10.2009 - 01.11.2012
 • Prof. Dr. M. Kadri ALTUNDAĞ
  01.11.2012 - 01.08.2016
 • Prof. Dr. Saime Ayşe KARS
  01.08.2016 - 19.07.2019
 • Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN
  09.06.2020 - Halen
 • Enstitü sekreterleri ve görev süreleri
 • Nuray AYDAN
  10.12.1984 - 16.07.2012
 • Ömer Faruk METE
  16.07.2012 - 02.01.2013
 • Ülkücan KAPLAN
  28.12.2012 – 29.08.2016
 • Nuray AYDAN
  29.08.2016 - 22.02.2019
 • Gülay ÇELİK
  25.02.2019 - Halen
 •  
 • Enstitü müdürlüğünü 24.07.2019 - 27.09.2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Diclehan ORHAN, 27.09.2019 - 09.06.2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN vekaleten sürdürmüşlerdir.