Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü - Müdür

  • Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN

    Özgeçmiş

    Tıp Doktoru ve Kanser Epidemiyolojisi Bilim Uzmanlığı ünvanlarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden almıştır. Halk Sağlığı Uzmanlığı'nı A.B.D.'de Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünü tamamlayarak elde etmiştir. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI), Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavisi Organizasyonu (EORTC), A.B.D.'de Michigan ve İtalya'da Pavia Üniversiteleri tarafından düzenlenmiş klinik araştırma yöntemleri, epidemiyoloji, biyoistatistik ve kanser kontrolü konulu kurslara katılmıştır. İki yıl süreyle Pittsburgh Üniversitesi Kanser Enstitüsü'nde (UPCI) Kanser Kontrol ve Prevansiyon ünitesinde uzman araştırıcı olarak çalışmıştır. Farklı ulusal ve uluslararası sertifika programlarında eğitmen olarak görev almıştır.2012-2014 yılları arasında Johns Hopkins Üniversitesi, Bloomberg enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa gerçekleştirilmekte olan toplum tabanlı tütün kontrolü saha çalışmalarında yer almaktadır.Halen, Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (International Agency for Research on Cancer – IARC) Bilimsel Kurul ve Etik Kurul Üyelikleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Bilimsel Kurul Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Teknik Destek Birimi Koordinatörlüğü, T. C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu, Prevantif Onkoloji Altkurulu üyeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırma Danışma Kurul Üyeliği ve Sertifika Programı Eğitmenliği görevlerini yürütmektedir. 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asosiye üyesidir.